ΑΓΧΟΣ και ΣΤΡΕΣ: 20+ τρόποι να το διαχειριστείς

Πάρε μέρος στην προετοιμασία!

Ετοιμάζουμε μία σειρά μαθημάτων για τη διαχείριση του στρες, ώστε να καταφέρουμε να το καταπολεμήσουμε σε όλους τους τομείς, και:

  • να ανακτήσουμε τον έλεγχο στις συνήθειες και την καθημερινότητά μας, 
  • να ξεπεράσουμε την αναβλητικότητα,
  • να αυξήσουμε τη συγκέντρωση
  • να βελτιώσουμε τον ύπνο
  • και άλλα πολλά.

Αν σου ακούγεται ενδιαφέρον, εγγράψου στην ομάδα προετοιμασίας του μαθήματος, για να λαμβάνεις πρώτος:

  1. ενημερώσεις, 
  2. bonus υλικό και
  3. behind the scenes σχετικά με το course.

Θα τα πούμε σύντομα!

About The Course Teacher,
(Name Here)

Write this section in third-person, meaning you should not use the words ‘I’ or ‘We’ or ‘Me’. Instead, talk about the course teacher objectively using 'he' or 'she' even if you are the teacher! It’s time to show off your achievements and prove why you are the right person to be teaching this topic.


But just after you’ve talked yourself up, make sure you end on a friendly note. You don’t want to sound intimidating, you want to sound knowledgeable and friendly.

Here’s what people are saying about the course instructor

These 3 testimonials are just after you’ve introduced the teacher/ instructor, so they should focus on how great the course teacher is and why they are worth trusting. If you haven’t got great testimonials yet, then check out our article on the secret to gettin​​g raving testimonials for your online course

Christian Doe

Architect

Pull out a few key words for a testimonial title

These 3 testimonials are just after you’ve introduced the teacher/ instructor, so they should focus on how great the course teacher is and why they are worth trusting.

Barbara Lane

Art Director

Pull out a few key words for a testimonial title

These 3 testimonials are just after you’ve introduced the teacher/ instructor, so they should focus on how great the course teacher is and why they are worth trusting.

Marie Jones

Marketing Specialist

Pull out a few key words for a testimonial title

These 3 testimonials are just after you’ve introduced the teacher/ instructor, so they should focus on how great the course teacher is and why they are worth trusting.

100% Satisfaction Guarantee for 30-Days

It has been proven time and time again that offering a satisfaction guarantee or refund policy increases sales. And not just by a little bit. It makes a noticeable difference to conversions.


This section is important. Right after you’ve introduced the price of your online course, you need to do everything you can to alleviate purchase anxiety. As soon as a visitor sees the price, they will start to think of all the reasons why they shouldn’t buy. That’s why it’s important to have your refund policy immediately after the first time your price is mentioned.

Scroll to Top